dBO – Advies BV 2018-09-21T20:21:38+00:00

DBO-ADVIES

dBO-advies is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van geluid en omgevingmanagement. Geluidmetingen zoals het meten van contactgeluid – luchtgeluid – installatiegeluid – nagalm of andere soorten van akoestisch onderzoek is één van de specialiteiten binnen ons adviesbureau maar ook voor een breed scala van advisering in omgevingsmanagement. Onze klanten zijn enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de overheid. Door deze combinatie van advisering kunnen wij u op maat adviseren.

Voor het oprichten van uw bedrijf of het wijzigen zijn steeds verschillende vergunningen benodigd. Enerzijds de bouwvergunning of anderzijds de milieuvergunning of melding. Daar u liever met u eigen bedrijfsactiviteiten bezig bent kunnen wij dit soort werkzaamheden voor u uit handen nemen. Zoekt u een deskundige partner die u door de gecompliceerde wereld van vergunningaanvragen, bodemonderzoeken, geluidonderzoeken of juridisch trajecten en door de desbetreffende wet- en regelgeving heen kan loodsen? Onze adviseurs hebben ruime ervaring in diverse soorten adviestrajecten.

Omgevingsadvies
Hebt u als ondernemer advies nodig of moet u de lokale of provinciale overheid cijfers tonen met betrekking tot het geluidniveaus naar de omgeving? Onze adviseurs verrichten voor u akoestische onderzoeken zowel in de directe omgeving van het bedrijf (voor b.v. omgevingsvergunningsaanvraag) als op de werkplek (voor b.v. ARBO-wetgeving).

Onderzoek en advies
Wilt u als projectontwikkelaar, architect of bouwonderneming inzicht in de te verwachten geluidbelasting ten behoeve van een woningbouwplan? Wij verrichten de geluidonderzoeken en adviseren u bij de indeling van een plan, noodzakelijk te treffen gevelmaatregelen, de gewenste binnenakoestiek zoals contactgeluid of luchtgeluid of het installatiegeluid.
Of wilt u uw onderneming verder uitbreiden maar stuit u op weerstand bij uw lokale overheid op verschillende ander milieuaspecten zoals bijvoorbeeld geur, waterwet, lucht, externe veiligheid, bodem of asbest. Wij kunnen samen met u deze ingewikkelde procedures en onderzoeken uit handen nemen.

Ook voor u als lokale- of provinciale overheid kunnen wij ondersteuning bieden in bijvoorbeeld akoestisch advies zoals het toetsen van akoestische rapportages en het implementeren in de omgevingsvergunningen of voor het beheren van de geluidgezoneerde industrieterreinen. Wij kunnen onze adviseurs bij u laten detacheren maar ook op projectbasis staan wij voor u klaar. Neem gerust vrijblijvend contact op voor de verschillende mogelijkheden.

Quick scan milieu en ruimte
Een quick scan is gericht op het in beeld brengen van de financiële potentie, risico’s en mogelijkheden van de locatie. Ook maakt het duidelijk welke vergunningstrajecten en onderzoeken noodzakelijk zijn en waar al voldoende kennis over aanwezig is.

Strategische projectrealisatie
Het resultaat van de strategische projectrealisatie is een onderbouwing van uw initiatief voor alle relevante milieuaspecten zoals geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, flora en fauna, bodem, et cetera. Voorgaande kan worden verweven in een ruimtelijke onderbouwing voor uw plannen. Maar ook na onderzoek en vergunningverlening kunnen wij u assisteren in de vervolgstappen zoals bijvoorbeeld het selecteren van geschikte architect en bouwondernemer.

kijk op: https://www.dbo-advies.nl