06 - 5233 5199 info@burenlawaainu.nl Breehorn 8H 8321 WP Urk

De klant bezit een eigen klachtenkoffer al dan niet gehuurd of aangeschaft vanaf BurenlawaaiNu. De klant plaatst zelf de koffer bij een overlastsituatie na een gedegen korte training van één van onze adviseurs. Het voordeel van een eigen klachtenkoffer is dat de klant zelf de planning kan verzorgen en direct contact houd met de huurder/gebruiker. De klant haalt na de meetsessie de klachtenkoffer weer op en verzend de databestanden naar BurenlawaaiNu ter analyse. Het nader analyseren van de databestanden vanuit de monitoring is soms moeilijk daar het een materie is welke best detaillistisch kan zijn. Wij als BurenlawaaiNu zijn dagelijks bezig met monitoring en analysering van duurmetingen en kunnen deze zorg voor u uit handen nemen.

Voor de analyses kan gekozen worden tussen 3 soorten analyses te weten korte-, tussen- of uitgebreide analyse.

Korte analyse

De korte analyse betreft de volgende procedure. De databestanden worden verzonden naar de administratie van BurenlawaaiNu. Vervolgens gaat één van de analisten kort de verschillende databestanden analyseren in ons akoestisch laboratorium met de bijbehorende geluidprogrammatuur. De pieken, indien aanwezig, zullen kort worden geanalyseerd op de hoogte van het geluidvermogen. De overige bestanden welke een stuk lager zijn dan de gestelde normstelling worden niet geanalyseerd. Kortom deze korte analyse richt zich enkel op de pieken welke boven de normstelling scoren. Het eigen geluid wordt hiervan weg gefilterd, waarbij uiteindelijk de overlastfragmenten over blijven. In een notitie wordt aangegeven welke overlast is aangetroffen en of nader onderzoek in een tussen- of uitgebreide analyse noodzakelijk is.

Tussen analyse

De tussen analyse gaat als volgt. De databestanden worden weer verzonden naar de administratie van BurenlawaaiNu. Vervolgens gaat één van de analisten de verschillende databestanden analyseren in ons akoestisch laboratorium met de bijbehorende geluidprogrammatuur. De fragmenten worden nu per etmaalperiode van de betreffende dag gefilterd op pieken. Deze etmaalperioden betreffen dan de dagperiode (07:00-19:00 uur), avondperiode 19:00-23:00 uur) en de nachtperiode (23:00-07:00 uur). Kortom deze tussen analyse richt zich op de pieken binnen elke etmaalperiode welke boven de normstelling scoren. Alle fragmenten van een etmaalperiode worden gegroepeerd geanalyseerd. Het eigen geluid wordt hiervan weg gefilterd waarbij uiteindelijk de overlastfragmenten over blijven. In een uitgebreide notitie wordt aangegeven welke overlast is aangetroffen en of nader onderzoek in een uitgebreide noodzakelijk is.

Uitgebreide analyse

De uitgebreide analyse is een vervolg op de tussenanalyse. De databestanden worden verzonden naar de administratie van BurenlawaaiNu. De fragmenten worden nu allen per stuk nader geanalyseerd en besproken. Kortom deze uitgebreide analyse richt zich op elk fragment binnen alle etmaalperioden. Het eigen geluid wordt hiervan weer weggefilterd waarbij uiteindelijk de overlastfragmenten over blijven. In een uitgebreide rapportage wordt aangegeven welke overlast is aangetroffen en of nader onderzoek in bijvoorbeeld het controleren van de woningscheidende constructies of anderzijds maatregelen noodzakelijk zijn. Eveneens is een uitgebreide analyse te gebruiken bij juridische procedures.