06 - 5233 5199 info@burenlawaainu.nl Breehorn 8H 8321 WP Urk

Vanuit de analyses kunnen diverse maatregelen worden voorgeschreven rondom de woningscheidende constructies. Dit kunnen de woningscheidende wanden of vloeren zijn. Eveneens kunnen maatregelen aan de gevels zijn voorgeschreven. Nader onderzoek is dan nodig om te toetsen of de betreffende woningscheidende constructies voldoen aan het gestelde Bouwbesluit welke vigerend is voor de onderzochte woning.

We richten ons hier dus niet meer op burenlawaai gelet menselijk handelen maar nu op de zwakke constructies van een onderzochte woning. In het kader van het Bouwbesluit 1992/2003/2012 is het dus soms noodzakelijk om nader onderzoek uit te voeren.

De volgende soorten onderzoeken kunnen van toepassing zijn:

  • GEVELWERINGONDERZOEK, onderzoek met betrekking tot de geluidisolatie van de gevel GA;k
  • LUCHTGELUID, onderzoek met betrekking tot het luchtgeluid isolatie van de scheidingsconstructie voorheen Ilu en nu DnT,A,k; Dit betreft dan meer nadere onderzoek rondom het stem- of radio/TV geluid ten opzichte van de scheidingsconstructie;
  • CONTACTGELUID, onderzoek met betrekking tot het contactgeluid isolatie van de scheidingsconstructie voorheen Ico en nu LnT,A); Dit is een onderzoek naar loopgeluiden, valgeluiden of bonkgeluiden ten opzichte van de scheidingsconstructies;
  • INSTALLATIEGELUID, onderzoek met betrekking tot het installatiegeluid LIA.

De metingen worden uitgevoerd volgens de richtlijn NEN 5077 welke wordt voorgeschreven uit het vigerend Bouwbesluit. Er wordt gebruik gemaakt van een Klasse 1 geluidmeter van Rion met B&K ruisbron met versterker en B&K hamerapparaat.