06 - 5233 5199 info@burenlawaainu.nl Breehorn 8H 8321 WP Urk

Sysmex, onze leverancier van geluidmeters, heeft samen met ons een simpel maar doeltreffend systeem ontwikkeld om een professionele geluidmeter bij een klager te plaatsen en deze de mogelijkheid te geven om de specifieke klacht te registreren. 

Dit systeem geeft u de mogelijkheid een goed beeld te vormen van de werkelijke problemen die zich daar voordoen. De meettijd betreft maximaal 3 weken continue. 

Het meetsyssteem of ook wel klachtenmodule is opgebouwd uit een Rion NL-52, Klasse 1 geluidniveaumeter, accusysteem, statief en losse en vaste afstandsbediening voor de klagende partij. Speciaal is er een radiografische afstandsbediening gemaakt welke de klager door de gehele woning kan gebruiken. 

De meetkoffer wordt verzegeld en kan door de klager op het gewenste tijdstip zelf worden ingeschakeld met behulp van een afstandbediening. NĂ¡ inschakeling van het meetstation worden de geluidniveaus niet alleen geregistreerd, de geluiden waar de klachten betrekking op hebben worden ook opgenomen. 

Interesse? Neem dan contact met ons op!