06 - 5233 5199 info@burenlawaainu.nl Breehorn 8H 8321 WP Urk
Geschreven door Meindert de Boer, adviseur bij BurenlawaaiNu.

We hebben door de corona pandemie crisis gemerkt dat we afhankelijk zijn van specialisten die duidelijkheid scheppen welke stappen er kunnen worden gevolgd en hoe we samen een nieuwe weg in kunnen slaan uit deze crisis.

In elke crisis zijn er vakgebieden die het zwaar krijgen te verduren en takken die juist extreem stijgen. In onze tak “Woonoverlast & Leefbaarheid” is de vraag enorm gestegen naar gedegen oplossingen rondom woonoverlast op het aspect geluid. Toch door Covid konden wij op bepaalde momenten niet bij de mensen binnenkomen om onze samengestelde klachtenmodule te installeren. Dit terwijl toen de overlast het hoogst was. Dat was best een tegenvaller welke op later tijdstip gelukkig opgelost kon worden.

Door de specialistische kennis van tientallen jaren en de benodigde samengestelde apparatuur kunnen we effectieve korte maar vooral langlopende overlastdossiers sluiten. Voor gemeenten/woningcorporaties is dit een uitkomst. 

Toch merken we jammergenoeg dat hier nog altijd in wordt gerotzooid en eigenlijk vaak ‘pappen en nat houden’ wordt toegepast in verband met beleidskeuzes. 

We zien en horen talloze berichten waar vaak het ‘welles nietes’ fenomeen ter sprake komt. Dit leidt vaak tot meer afstand tussen bewoners. Vandaar onze kreet: Meten is weten!

Buurtbemiddeling wordt als ‘heilige graal’ gezien wat juist een begin hoort te zijn, maar wordt in de meeste gevallen niet zodanig opgelost dat het dossier kan worden gesloten. Oftewel de vermeende overlast situatie wordt ‘geaccepteerd’, maar verre van opgelost. 

Door dit te zien gebeuren hebben we ons pakket samengesteld voor de woonconsulent en/of overlast regisseur, dus corporatie en gemeente ineen. 

Het pakket is zo samengesteld dat allereerst de corporatie/gemeente het gesprek voert naar de huurders/bewoners en bij eigen inzicht inschat wanneer er een klachtenmodule moet worden ingezet. Bijvoorbeeld bij een ‘welles nietes’ situatie. Vervolgens worden de gegevens uit de meter aan de specialisten gegeven. Na 1/2 weken ontvangt de consulent het rapport en kan deze weer terugkoppelen naar de ‘klager’. 

Pakket ALL IN

 1. Woningcorporatie/Gemeente huurt of koopt een klachtenmodule aan bij BurenlawaaiNu
 2. Woonconsulent/Stads regisseur wordt getraind en begeleid (kosteloos) in het correct plaatsen van de klachtenmodule. 
 3. Woonconsulent/Stads regisseur stuur de bestanden naar de cloud van BurenlawaaiNu en vult de casus in. (aan de cloud wordt nog gewerkt)
 4. Één van de analisten van BurenlawaaiNu krijgt een pop up melding dat er een nieuwe casus is klaargezet. Binnen 1 week zijn de bestanden correct en op een professionele manier uitgewerkt tot een concept rapport. 
 5. Na uitluisteren en berekenen van de data die BurenlawaaiNu binnen krijgt, gaat het concept rapport naar een van onze akoestische adviseurs.
 6. Het uitgewerkte rapport wordt in de cloud gezet en de betreffende consulent krijgt een melding dat zijn/haar casus is uitgewerkt.

Vervolgtraject bij geen gegronde overlast.

 1. Het vermeende overlast is dus nu vastgesteld tot geen gegronde overlast.
 2. Het dossier zou in principe dus nu kunnen worden gesloten na gedegen communicatie naar de klager.
 3. BurenlawaaiNu blijft beschikbaar als een onafhankelijke adviserende partij mochten er onduidelijkheden zijn.

Vervolgtraject bij gegronde overlast

 1. Het vermeende overlast is dus nu vastgesteld tot een gegronde overlast.
 2. D.m.v. diverse aanpakken kan de oplossing van deze overlast nu praktische benadering krijgen. Bijvoorbeeld een lucht- en contactgeluid meting waar we de constructies doormeten hoeveel geluid deze doorlaten. Met de gegevens kunnen we praktisch adviseren wat er gedaan moet worden aan de constructie, zodat de klager geen overlast meer heeft.
 3. Het rapport hieruit wordt zo opgesteld dat een medewerker onderhoud en/of bouwbedrijf hier makkelijk mee uit te voeten kan. Wel wordt hier zeer discreet advies gegeven die dus echt opgevolgd moeten worden.
 4. Dossier wordt gesloten. Eventueel bij een klacht kan er een controle meting/ bezichtiging worden gedaan door BurenlawaaiNu. Deze gaat het rapport af en controleert of alles is gedaan wat uit deze adviezen is komen.